Skogaholm är ett varumärke inom Fazer-koncernen. Fazer-koncernen har förbundit sig att agera ansvarsfullt. Hos Fazer hanteras frågor som rör företagsansvar strategiskt. Vi tänker alltid på vårt företagsansvar när vi fattar beslut som rör affärsutvecklingen.

Här kan du läsa mer omfattande om vårt ansvarsprogram och läsa vår Företagsansvarsrapport 2017.