• 20% av vårt bröd ska vara ekologiskt 2021
  • Vi ska minska brödsvinnet från butik med 30% per år
  • Vi ska minska svinnet av bröd i produktionen med 10% till år 2020. Detta har vi redan uppnått.
  • Vi ska minska energiförbrukningen med 20% till 2020
  • Fazer ska använda 100% förnybar elektricitet. Detta har vi redan uppnått.
  • Vi ska minska miljöpåverkan av våra förpackningar. Detta genom mängden förpackningsmaterial och återvinningsbara förpackningar. Vi ska också utforska möjligheten att använda förnybart material. Vi har minskat mängden plast med 65 ton och fortsätter arbetet.
  • 100% av det mjöl vi använder ska uppfylla våra principer för ett hållbart producerat spannmål till 2025.