Hållbarhet!

Skogaholm är ett varumärke inom Fazer och vi har, liksom hela Fazer-koncernen, förbundit oss att agera ansvarsfullt. Vi hanterar frågor som rör hållbarhet strategiskt och tänker alltid på vårt hållbarhetsarbete när vi fattar beslut som rör affärsutveckling.