Vi har valt fyra hållbarhetsmål som sammanfattar vår ambitiösa väg mot 2030. Vi valde just dessa mål för att de har globala effekter, men också för att de uppmuntrar andra att delta i arbetet med att skapa en mer hållbar framtid.  

Mål 1: 50 % mindre utsläpp 

Klimatförändringarna är en utmaning som berör alla på vår planet. Livsmedelssystemet och dess utsläpp bidrar till klimatförändringarna, och genom att vidta åtgärder för att minska effekterna av livsmedelsproduktionen kan vi göra skillnad. Klimatförändringarna har också direkt inverkan på om våra råvaror är tillgängliga och åtkomliga till ett överkomligt pris. Genom att göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringarna framtidssäkrar vi samtidigt vår verksamhet. Utöver de klimatpåverkande utsläppen ger det globala livsmedelssystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också måste minska.    

Mål 2: 50 % mindre matsvinn 

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år, vilket har enorma negativa effekter på klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de negativa miljöeffekterna av livsmedel och samtidigt skapa ökat värde i verksamheten genom lägre kostnader. 

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp 

Vår inverkan på människor, samhällen och möjligheten att försörja sig är inte begränsad till våra egna åtgärder; råvaruproduktion, logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument. Det kan vi göra genom att ställa tydliga krav på alla leverantörer och fästa särskild uppmärksamhet vid vissa värdekedjor, till exempel  palmolja, spannmål och soja. 

Mål 4: Mer växtbaserat 

Genom vår strategi vill vi stödja konsumenternas hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns starka vetenskapliga belägg för att fiberrika växtbaserade livsmedel minskar risken för många sjukdomar. Växtbaserade livsmedel har betydligt mindre klimatpåverkan än kött och mjölkprodukter. Vi utvecklar vårt utbud för att ta vara på de gynnsamma effekterna växtbaserade livsmedel har för både människor och planeten. 

Skogaholm är ett varumärke inom Fazer-koncernen. Läs mer om våra hållbarhetsmål här.