Vi arbetar för ett friskare Östersjön och vi samarbetar med Baltic Sea Action Group (BSAG), en oberoende stiftelse som samlar olika aktörer för att rädda Östersjön. Under 2017 förnyade vi vårt åtagande för BSAG för 2018–2022. I det åtar vi oss att utveckla vår produktion, våra arbetsmetoder och vårt utbud för att bidra till att förbättra den ekologiska balansen i Östersjön. I åtagandet ingår åtgärder och mål i fråga om cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, vattenanvändning och vårt materbjudande.