Hållbarhet!

Skogaholm är ett varumärke inom Fazer och vi har, liksom hela Fazer-koncernen, förbundit oss att agera ansvarsfullt. Vi tänker hållbart och ansvarsfullt när vi tar fram nya produkter, förpackningar eller jobbar för att minska matsvinnet.

 

Här kan du läsa hela vår hållbarhetsrapport.