Vi vill öka medvetenheten om att sopsortera förpackningar.

När vi tänker på förpackningar är det bra att komma ihåg att förpackningens viktigaste funktion är att skydda produkten och minska risken för matsvinn. Att ha en optimal förpackning är därför väsentligt för miljön. Om man till exempel slänger en brödskiva orsakar det ett större koldioxidavtryck än tillverkningen av produktens förpackning.

Internationella jämförelser visar att Sverige är bra på sopsortering, men vi kan bli bättre. Olika plockanalyser, när man analyserat soppåsar från hushåll, har kunnat se att upp till 40% består av tidningar och förpackningar. Dessutom är det bara 40% av plastförpackningarna som materialåtervinns idag. Det betyder att material energiåtervinns när det fortfarande skulle kunna användas som material till nya produkter. Materialåtervinning sparar både råvara och energi.

Skogaholm vill genom samarbete med Bower (fd Panta på) öka medvetenheten om vikten av att sopsortera förpackningar och lämna dom på återvinningsstationer. 

Skogaholm är ett varumärke inom Fazer-koncernen som är en del av DLF Plastintiativet 2022. Läs mer om plastinitiativet här