Skogaholm är med i branschinitiativ för en hållbar livsmedelskedja.

Vi har antagit fyra övergripande hållbarhetsmål som ska styra verksamheten till 2030:
50% mindre utsläpp, 50% mindre matsvinn, 100% hållbara inköp och mer växtbaserat. 

Som en naturlig del av vårt hållbarhetsarbete har vi beslutat oss för att skriva under detta branschinitiativ. För att kunna göra förändring inom hållbarhetsområdet krävs det en kraftsamling och samarbete.

Målsättningen med initiativet är att arbeta för en väsentligt mer hållbar produktion och konsumtion till 2030. Initiativet består av 15 företag som skapar samsyn på de viktigaste frågorna och konkreta verktyg för att utveckla en mer hållbar livsmedelskedja. I nuläget arbetar vi med att utveckla en Färdplan för 2030, undersöka hur vi ska minska matsvinnet och definiera hur varje produktkategori kan bli mer hållbar.

Vi är en del av Fazer-koncernen. Läs mer om vårt arbete med hållbar livsmedelskedja här