Skogaholm är ett varumärke inom Fazer och vi har, liksom hela Fazer-koncernen, förbundit oss att agera ansvarsfullt. Vi hanterar frågor som rör hållbarhet strategiskt och tänker alltid på vårt hållbarhetsarbete när vi fattar beslut som rör affärsutveckling.

Läs vår hållbarhetsredovisning här (extern länk till Fazer Group)