Av all den mat som produceras i världen slängs en tredjedel. Bara i Sverige motsvarar matsvinnet från hushållen utsläppet av växthusgaser från 200 000 bilar varje år. Om vi ska ha en hållbar livsmedelsproduktion så behöver vi minska matsvinnet. 

Inom hela Fazer där Skogaholm ingår bakar vi nästan 40 miljoner bröd och bullar varje månad – det medför ett stort ansvar. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är inte bara något som ser bra ut på papperet. Det är något som hjälper oss att faktiskt göra skillnad i det vi gör och hur vi gör det. Det senaste året har Fazer lyckats minska svinnet inom bagerierna med 10%. 

Enligt vår bagerichef på bageriet i Umeå, Tomas Larsson, som bland annat bakar Skogaholmslimpa är det viktigt att bygga engagemang bland personalen och sätta frågan om svinn i sitt sammanhang – det resulterar vi att folk hittar lösningar. Vi arbetar också mycket med stafettväxlingarna så att vi ska minska svinnet i allt från kontroll av mjöl till hur stora volymer vi bakar. Minskat svinn går även hand i hand med till exempel minskat energiförbrukning, transporter, använd plast osv. Det svinn som ändå blir går till bioetanol.