Tävlingsvillkor

 1. Ansvarig för tävlingen är Fazer Bageri AB, 556219-9363, Box 30171, 104 25 Stockholm (nedan benämnd Fazer)
 2. Fazer behandlar de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag för att kunna administrera/utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. För mer information, se Fazers integritetspolicy. 
 3. För att delta i tävlingen behöver du vara över 18 år.
 4. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 5. För att vara med och tävla måste du:Komma till vårt sponsortält i Fjällbyn och ta del av tävlingsreglerna alt läsa reglerna på Skogaholm.se/gorstunden
 6. Genom att du deltar i tävlingen godkänner du tävlingsreglerna.
 7. Endast ett tävlingsbidrag per tävlande godkänns.
 8. När du taggar din bild med #görstunden och publicerar den på Instagram kommer ditt tävlingsbidrag – i form av din bild på när du och dina vänner eller familj ”Gör stunden” tillsammans – i samma stund att skrivas ut i två (2) exemplar på en Instagramskrivare i Skogaholms sponsortält i Fjällbyn, Lindvallen. Ett exemplar av din bild kommer att hängas upp av personalen på en synlig vägg i tältet, det andra exemplaret får du hämta i tältet och behålla. Efter avslutad tävling destrueras samtliga utskrivna bilder som inte hämtats ut i tältet.
 9. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och med Fazers integritetspolicy. Läs mer HÄR.
 10. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 11. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 12. Tävling äger rum 8 och 9 februari och ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 8 februari kl 13 eller 9 februari 2019 kl 13.00
 13. Om ditt bidrag inte är komplett vid tävlingens sluttid diskvalificeras du från tävlingen.
 14. Vinnarna presentras i Skogaholms tält fredag 8/2 kl 15 respektive lördag (9/2) kl 15 och meddelas senast kl 14.30 repektive tävlingsdag via DM i Instagram.
 15. Priserna består av; 2 st 1:a pris en GoPro Hero 7 samt en årsförbrukning med bröd från Skogaholm till ett värde av 7800 kr, 2:a pris vinner en årsförbrukning av bröd från Skogaholm till ett värde av 2500 kr.
 16. Två vinnare respektive tävlingsdag kommer att meddelas 8/2 2019 respektive 9/2 2019 via Direct Message (DM) på Instagram,
 17. Vinnaren utses av en jury bestående av tre (3) representanter från Fazer Bageri AB.Juryns beslut kan inte överklagas.
 18. Fazer återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 19. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter, tjänster eller mot annan egendom.
 20. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 21. Anställda i Fazer samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 22. Fazer tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel, inte har kunnat skrivas ut eller blivit för sent levererade till Fazer. Fazer tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 23. Genom att delta i tävlingen intygar du att du själv har komponerat bidraget (alt tagit bilden) och att bilden inte utgör intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse.
 24. Fazer förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Fazer bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.